homeagendaverstillingchrista versluis-gmeligklankschalenbehandeling, workshop, concertcontactlinks

verstilling in klank

Christa Versluis-Gmelig

Mede vanuit een rijke ervaring met het beluisteren en beoefenen van de traditionele muziek (blokfluit, viool, piano en zang) is mijn belangstelling voor de klankschalen ontstaan.

Door het geven van pianolessen gedurende ruim 25 jaar, leerde ik ook veel van de wisselwerking tussen mens en muziek/klank.

Rond 2000 is mijn ontdekkingstocht in de prachtige klankwereld met haar duidelijk voelbare trillingen van de schalen, begonnen.

Bij het instituut voor klankmassage-therapie van Erik Karsemijer , volgde ik de opleiding tot klankmasseur, waar ik in 2003 mijn eerste certificaat behaalde. Dit gaf me de bevoegdheid om als klankmasseur te werken in de maatschappelijke hulpverlening, de gezondheidszorg, bij de begeleiding en opvoeding van kinderen en in de eigen praktijk.

In 2007 volgde ik bij bovengenoemd instituut, de eerste klankschaal-intensive voor klankmasseurs volgens de methode van Peter Hess .
Onder supervisie van Peter Hess, Lutz Döring-Linke en Erik Karsemijer behaalde ik het certificaat dat me tevens de bevoegdheid geeft om toe te treden tot de Europese beroepsvereniging van klankmasseurs.
( Een Nederlandse beroepsvereniging is in oprichting.)

In januari 2008 nam ik deel aan een workshop van Magna Mater met stemvorken. Voor heel specifiek gerichte klank/trilling , gebruik ik ook enkele stemvorken, wanneer dat gewenst en van toepassing is.

Zie voor meer informatie :
www.klankkleur.nl
www.klang-massage-therapie.de
www.magna-mater.nl

Inmiddels heb ik ook veel ervaring opgedaan in mijn eigen praktijk, door het geven van individuele behandelingen, klankmeditaties, workshops en het uitwisselen van ervaringen met collega’s.